Besturings- model

Samenwerking leidt tot een hoger rendement en een betere marktpositie van de coöperatie en haar leden.

Ontvang
informatie

Stuur
WhatsApp

Bel
ons

Het besturingsmodel
in vijf concepten

Leden
Leden zijn met name zelfstandige taxichauffeurs, kleinschalige taxiondernemingen en maatschappen. Als lid heb je stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (de ALV). Hier worden alle belangrijke besluiten genomen. Iedereen heeft één stem, of je nu chauffeur, oprichter, investeerder of vertegenwoordiger van een maatschap bent.

Waarom? We hebben tenslotte allemaal hetzelfde belang: zo veel mogelijk taxiritten tegen een eerlijke prijs!
Participanten
Wanneer je over certificaten beschikt, ben je participant ofwel mede eigenaar van de coöperatie.

Je participeert dan in het vermogen en in de winst van de onderneming. Je kunt participant worden zonder lid te zijn en andersom.
Bestuur en ALV
De coöperatie heeft een bestuur benoemd, dat bevoegd is om namens de coöperatie op te treden. De ALV kan het bestuur altijd ontslaan, indien daarvoor een meerderheid in de vergadering bestaat.

Het bestuur legt de leden (via de ALV) elk jaar een plan met een budget voor en de leden stemmen hierover. Het bestuur voert dit plan vervolgens uit en legt achteraf verantwoording af, ook weer in de ALV.
Reglementen en statuten
Hoe de coöperatie werkt, welke bevoegdheden het bestuur heeft en waaraan eenieder zich dient te houden, staat beschreven in de statuten en de reglementen. Deze zijn juridisch bindend.

De statuten kunnen  door de ALV alleen gewijzigd worden via de notaris, reglementen kunnen zonder notaris gewijzigd worden.
Transparantie
Ieder coöperatie lid heeft recht op inzage in statuten, reglementen, notulen, financiële gegevens en dergelijke. Grid streeft naar volledige transparantie.

Door openheid ontstaat vertrouwen, de basis voor samenwerking, de kracht van Grid!
Previous
Next
Interesse?

Meer
informatie

Stuur
WhatsApp

Bel
ons