Prognose

Het gebrek aan historie maakt het opstellen van een betrouwbare prognose moeilijk. In dit defensieve scenario acquireert Grid  gemiddeld zeven actieve chauffeurs per maand. Iedere actieve chauffeurs acquireert maandelijks vier actieve gebruikers. We verwachten dat elke actieve gebruiker eens per twee maanden een Grid rit boekt. Dit leidt veertienduizend ritten in het eerste jaar. Na drie jaar leidt dit tot een chauffeurs-omzet van € 5 mln. De Grid omzet is 15 procent van dit bedrag.

Resultaat

De belangrijkste uitgangspunten voor het geprognosticeerde resultaat zijn

  • Start met dertig actieve chauffeurs toenemend met zeven per maand.
  • Marketing en acquisitie inspanningen van leden, ondersteund met online en offline campagnes leiden tot vier nieuwe gebruikers per chauffeur per maand. 
  • Aan het einde van jaar drie bestaat het Grid team uit 4 FTE.
  • Het break even punt wordt verwacht in (het derde kwartaal van) jaar drie. Dan zijn alle verliezen terugverdiend.
  • Deze prognose is gebaseerd op alleen de regio Amsterdam. Uitbreiding naar andere regio’s en omzet uit additionele marktsegmenten zal op organische wijze tot stand komen, maar wordt hier niet voorzien.

Cash Flow

 

  • De aanloopverliezen en de investeringen worden gefinancierd met de opbrengst van deze financieringsronde. Indien de ontwikkelingen aanleiding geven tot een ambitieuzer groeiscenario, bereidt het bestuur daarvoor een tweede financieringsronde voor.
  • Medio jaar twee wordt de cashflow positief.

KPI's

Het volume van de primaire targetmarkt (zakelijk en particulier taxivervoer in de regio Amsterdam) bedraagt ruim 98 mln per jaar. De totaalomzet van de secundaire targetmarkt (NH, ZH en UT) bedraagt 309 mln per jaar.
Grid ambieert voor haar chauffeurs een volume van €4 mln in het derde jaar, marktaandeel van 2,5%. Resulterende in €690.000 omzet voor de coöperatie

 

Platformkosten (Cost of Goods Sold) betreft kosten die direct zijn gerelateerd aan boekingen. Onderscheiden worden: transactiekosten, licentiekosten en overige leveranciers.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn een functie van de betaalmethode en worden gedragen door de chauffeur. Een iDeal transactie kost €0,29 en een creditcard betaling €0,25 + 1,5% van de ritprijs. De gemiddelde transactiekosten per rit zijn eenvoudshalve begroot op €0,29.

Licentiekosten
Licentiekosten worden door Grid B.V. (leverancier van het Grid platform) in rekening gebracht. Hieronder worden alle operationele service-, beheer- en ontwikkelkosten verstaan, niet de kosten voor productontwikkeling op verzoek van de coöperatie.

Overige leveranciers
Alle overige services die nodig zijn voor het functioneren van het Grid platform (o.a. user authentication via SMS, Google Cloud Console, deeplinking)

De bruto marge per boeking bedraagt €2,59 gedurende het eerste jaar bij een gemiddelde ritprijs a €25,-..  Deze neemt licht toe als gevolg van volume voordelen en efficiency verbetering in opvolgende jaren.

Personeelskosten zijn in het eerste operationele jaar begroot op 70 k. Het bedrag dient als tegemoetkoming voor marketing, operationele, administratieve en ondersteunende werkzaamheden.

Marketing en verkoopkosten betreffen (online en offline) advertentie campagnes, sales kosten voor hotels, voertuigbestickering, acquisitie tools voor chauffeurs, drukwerk, beheer van advertising en sociale media kanalen

Grid houdt kantoor in Amsterdam om relaties en leden te ontvangen, training te geven en voor het onboarden van chauffeurs. Dit ten behoeve van community building.

Hieronder vallen administratieve lasten zoals boekhouding en juridische ondersteuning ten behoeve van het opstellen van overeenkomsten en contracten

Zakelijk vervoer van en naar relaties en stakeholder en woon-werk verkeer.

ICT kosten bevatten abonnementkosten voor additionele software en services. De ontwikkeling van nieuwe platform functionaliteit is onderverdeeld in platformkosten en ICT kosten.

Afschrijving op de aanschaf van hardware en inventaris.

Interested in our journey?

Krijg toegang tot meer informatie of plan een call!

Join our journey!

Interesse in een ‘digitaal bakje koffie’, meer informatie of klaar om te investeren?

Loading…

Heb je al een account? Log hier in!