Ondernemingsrisico's

Investeren brengt risico’s met zich mee. Wij beschrijven eerst de drie voorname ondernemingsrisico’s, vervolgens brengen we investerings risico’s in kaart.

Betrokkenheid

Betrokkenheid van leden, ofwel chauffeurs, is fundamenteel voor het Grid concept. Op kleine schaal zijn wij in staat gebleken betrokkenheid, creativiteit en samenwerking te creëren. Op grotere schaal moeten we dit nog bewijzen

Acquistie

De eerste signalen van onze acquisitie-strategie zijn positief. Deze aanpak is echter nog niet bewezen. Daarnaast zijn de middelen uit deze fundingronde bestemd voor acquisitie strategieën waarmee Grid nog weinig ervaring heeft.

Producten

Onze producten omvatten zowel diensten als software. Deze zijn mede door onze organisatiestructuur, schaalbaar. De kwaliteit hiervan wordt als positief ervaren. Op grotere schaal is dit nog niet bewezen.

Investerings risico's

Het slagen van de coöperatie hangt voor een groot deel af van de initiatiefnemers en de kwaliteiten die zij inbrengen. Als de diensten van een van de oprichters zouden wegvallen, kan dat een negatief effect op de business hebben. De coöperatie bereid zich overigens voor, in samenspraak met de leden, op de situatie die dan zou kunnen ontstaan opdat die minimaal impact heeft op het bedrijf.

De coöperatie is voor veel consumenten nog een tamelijk nieuw concept. De coöperatie heeft een democratisch bestuursmodel, waarbij elk lid een stem heeft en niet, zoals meer gebruikelijk, een stem per aandeel. De strategie is daarmee niet alleen een zaak van het bestuur of het management. Het bestuur wordt gekozen door de leden, zoals vastgelegd in de statuten. Het beleid op verschillende terreinen, zoals dat betreffende participaties, is vastgelegd in reglementen. Deze kunnen door de Algemene Ledenvergadering, waarin elk lid een stem heeft, worden gewijzigd.

Omdat besluiten democratisch worden genomen, kan het gebeuren, dat er andere waarden worden gediend dan korte termijn winstmaximalisatie. Er kan bijvoorbeeld besloten worden om middelen te besteden aan een sociaal vangnet voor chauffeurs of aan veiligheid. Het is zelfs denkbaar dat de coöperatie mede hierdoor doelwit wordt van ongebruikelijke en onvoorspelbare wraakacties van concurrenten en andere vijandelijke partijen.

Onze business is relatief nieuw en wordt gedomineerd door enkele grote bedrijven. Als deze erin slagen de regels aan te passen ten nadele van de coöperatie, zou dit ertoe kunnen leiden dat Grid Coöperatie haar business model moet aanpassen. Het is denkbaar dat de monopolistische concurrentie haar prijzen verlaagt met als doel de coöperatie als kleine speler uit de markt te prijzen,

Het is denkbaar dat COVID-19, of een ander virus, (opnieuw) de kop opsteekt. Dit zal de gehele markt beïnvloeden.

De statuten leggen de strategische invloed op de coöperatie bij de leden, bij de chauffeurs. Bestaat er dan toch een risico dat de coöperatie wordt “gekaapt”door grote investeerders? In theorie is dit mogelijk, wanneer voldoende leden/chauffeurs hieraan zouden meewerken.

Diverse economische ontwikkelingen kunnen de winstgevendheid beïnvloeden, zoals nieuwe concurrenten, maar ook macro-economische ontwikkelingen, stijgende kosten, het vermogen om eigen of vreemd kapitaal aan te trekken

Het kan zijn dat de coöperatie nieuw kapitaal moet aantrekken; er is geen garantie dat dit (tijdig) lukt.

Het is mogelijk dat nieuwe inzichten er toe leiden dat de opbrengst van deze funding campagne anders worden besteed dan aangekondigd

De investeerder moet begrijpen dat de financiële projecties, zeker in deze fase, geen enkele garantie bieden, noch op terugbetaling van de inleg, noch op een te verwachten rendement. De inleg wordt beschouwd als eigen vermogen, en deelt als zodanig mee in te verwachten winsten.

De participant is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, net als ook de leden daarvoor niet kunnen worden aangesproken. Er is ook geen andere voorziening ter bescherming van de inleg.

Er is geen toezicht van de Autoriteit Financiële Markten op deze crowdfunding campagne. Deze is/wordt wel aangemeld.

De coöperatie beschikt over veel kennis van de taxisector. Ervaring met het beheren van een taxi platform is in ontwikkeling.

De certificaten kunnen nog niet verhandeld worden. Het bestuur is voornemens, zoals vastgelegd in het participatiereglement, om de verhandelbaarheid zo spoedig mogelijk te realiseren. Dit hangt met name af van de liquiditeitssituatie van de coöperatie, die de gelegenheid moet bieden om certificaten in te kopen. Het is wel mogelijk dat participanten hun certificaten onderling uitwisselen. De coöperatie zal dit, wanneer hieraan behoefte blijkt, faciliteren en eventuele transacties registreren.

De investeerder moet weten dat hij voor een langere termijn investeert in de coöperatie, niet om op korte termijn te kunnen verhandelen

Interested in our journey?

Krijg toegang tot meer informatie of plan een call!

NL EN

Join our journey!

Interesse in een ‘digitaal bakje koffie’, meer informatie of klaar om te investeren?

Loading…

Heb je al een account? Log hier in!