Grid Strategie

Kenmerkend aan de Grid strategie is het eco-systemisch karakter. Wij stimuleren eenieder die betrokken is om bij te dragen aan de groei. Plan een call voor een toelichting op onze aanpak.

Roadmap

Grid vindt haar oorsprong in het 4e kwartaal van 2020 en heeft in twee jaar tijd een platform gerealiseerd en een taxicommunity opgebouwd. Voor het realiseren van de volgende fase hebben wij investeringen nodig. 

Q4 2020

Een iteratief process met als resultaat: Het Grid concept.

Onderdeel hiervan zijn

Marktonderzoek en
benchmark van software, business modellen en leveranciers.

Q3 2021

Optimaliseren van systemen en structuren:
 • Grid Portal
 • Grid Taxi app
 • Grid Driver app
 • Grid Webbooking
 • Grid Admin Panel
 • Business Dashboard
 • Statuten en reglementen

Q1 2022

Start van het fundament van het Grid Ecosysteem!

Community building onder Amsterdamse taxichauffeurs.

Q3 2022

Pilot fase Amsterdam.

Valideren en optimaliseren van strategie en processen binnen de gemeente Amsterdam.

Q4 2022

Gecontroleerd groei van vraag en aanbod naar taxivervoer.

Hotels en chauffeurs zijn hierbij de belangrijkste stakeholders.

Q1 2023

Groei van het ecosysteem met chauffeurs, leden, investeerders en passagiers.

Grid treedt toe tot de particuliere bestelmarkt.

Voortschrijdend inzicht zal leiden tot zicht op nieuw product-market-fits en strategie optimalisatie.

Optimaliseren van systemen en structuren:
 • Grid Portal
 • Grid Taxi app
 • Grid Driver app
 • Grid Webbooking
 • Grid Admin Panel
 • Business Dashboard
 • Statuten en reglementen

Pilot fase Amsterdam.

Valideren en optimaliseren van strategie en processen binnen de gemeente Amsterdam.

Groei van ecosysteem met chauffeurs, leden, investeerders en passagiers.

Grid treedt toe tot de particuliere bestelmarkt.

Voortschrijdend inzicht zal leiden tot zicht op nieuw product-market-fits en strategie optimalisatie.

Een iteratief proces met als resultaat:
Het Grid concept Onderdeel hiervan zijn

Marktonderzoek en
benchmark van software, business modellen en leveranciers.

Start van het fundament van het Grid Ecosysteem!

Community building onder Amsterdamse taxichauffeurs.

Gecontroleerd groei van vraag en aanbod naar taxivervoer.

Hotels en chauffeurs zijn hierbij de belangrijkste stakeholders. 

Aanpak

Grid bevindt zich in de early stage fase en is gestart met het uitrollen van de strategie. Stakeholders beschikken over een gemeenschappelijke visie op een duurzame toekomst. 

Seed stage

Growth stage

1.
Ontwikkelen
strategie

De Grid strategie is gebaseerd op het ‘ecosystemisch principe’ waarbij stakeholders gestimuleerd worden actief bij te dragen aan de groei van de organisatie.

2.
Valideren
strategie

Voornaamste uitgangspunten ten aanzien van het aantrekken van gebruikers zijn in vier maanden gevalideerd en geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot een definitieve go-to-market strategie.

3.
Uitrollen
strategie

De go-to-market strategie bestaat in het beginsel uit het creëren van gecontroleerde groei in vraag en aanbod via de Hotel sector. Aansluitend treedt Grid toe tot de particuliere bestelmarkt. 

4.
Optimaliseren
strategie

Voortschrijdend inzicht zal leiden tot zicht op nieuw product-market-fits en groeimogelijkheden in bestaande en nieuwe services en markten. Deze inzichten leiden tot strategie optimalisatie. 

Early stage

Do Good,
Fund Grid!

Het doelbedrag van €125.000,- is bestemd voor het begrotingstekort in het eerste operationele jaar.  Bekijk de pagina: financieel, voor meer informatie.

Marketing en
sales

€22.000,-

Huisvesting en
inventaris

€18.800,-

Legal en
administratie

€3.700,-

Vervoer en
personeel

€63.000,-

Platform
kosten

€14.000,-

ICT
kosten

€3.500,-

Marketing en
sales

€22.000,-

Huisvesting en
inventaris

€18.800,-

Legal en
administratie

€3.700,-

Vervoer en personeel

€63.000,-

Platform
kosten

€14.000,-

ICT
kosten

€3.500,-

Marktomvang

De jaaromzet van de Nederlanse taxi sector bedraagt 1.9 mrd. 36% vloeit voort uit zakelijk-, luchthaven-, particulier- en overig taxivervoer, waarvan 51,4% uit het randstedelijk gebied. Grid streeft naar 1,3% marktaandeel binnen het randstedelijk gebied in het 3e jaar

Interested in our journey?

Krijg toegang tot meer informatie of plan een call!

NL EN

Join our journey!

Interesse in een ‘digitaal bakje koffie’, meer informatie of klaar om te investeren?

Loading…

Heb je al een account? Log hier in!