Wij zijn Grid!

een coöperatie van taxibedrijven

Missie

Wij zijn een coöperatie. Chauffeurs en bedrijven staan sterker tegenover grote spelers en krijgen betere prijzen. Samen hebben we het platform, een effectieve marketing en strategische positie

Visie

Creëren van kansen voor kleinere spelers in de taximarkt door de nadelen van kleinschaligheid op te heffen en de voordelen te behouden. Dit kan door samenwerking te organiseren in coöperatief verband

Waarden

Samenwerking en onderlinge betrokkenheid leiden tot creativiteit en synergie . Door samen te werken benutten wij de kracht van onze technologie en van onze organisatie

Over de cooperatie

Een coöperatie wordt bestuurd door de leden via de Algemene Ledenvergadering. Onze investeerders en oprichters zijn óók lid, maar hebben daardoor niet meer zeggenschap. Een lid wordt automatisch participant voor het bedrag van zijn inleg. De winst wordt verdeeld naar rato van de participaties. De coöperatie zal deze niet direct uitbetalen. Pas wanneer daarvoor voldoende liquide middelen zijn, zal de coöperatie  participaties van participanten inkopen. De Algemene Ledenvergadering besluit daarover. Participanten kunnen wel altijd aan elkaar verkopen.

Hier zijn wij actief

NL EN