Grid B.V., gevestigd aan Puteanusstraat 85 5911ET
Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://grid.taxi
Puteanusstraat 85
5911ET Venlo
085 800 0308

De Functionaris Gegevensbescherming
is te bereiken via legal@grid.taxi

Persoonsgegevens
die wij verwerken

Grid B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

– Geslacht

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over
jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over
jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser
en apparaat type

Bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie
gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via legal@grid.taxi, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en
op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Grid B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:

– Verzenden van
onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te
informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de
mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Grid B.V.
analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Grid B.V. volgt
jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en
diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde
besluitvorming

Grid B.V. neemt #responsibility op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Grid B.V.) tussen zit. Grid B.V. gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we
persoonsgegevens bewaren

Grid B.V. bewaart
je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van
persoonsgegevens met derden

Grid B.V.
verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Grid B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website
worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld:
Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie
die websitebezoek met een Bewaartermijn: 2 jaar ]

Cookies, of
vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Grid B.V. gebruikt functionele,
analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen

in de browser van je computer, tablet
of smartphone. Grid B.V. gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar

behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en

deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content en advertenties kunnen

aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan
onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen

ervan. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die

eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies
geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale
media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [

Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die
websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar
]

Gegevens inzien,
aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grid B.V. en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar legal@grid.taxi. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op jouw verzoek . Grid B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij
persoonsgegevens beveiligen

Grid B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
legal@grid.taxi

 

Google Play Store

PERMISSIONS

We are using the following permission set for only input purposes. These permissions are not used to store any type of personal information from the user.

android.permission.CAMERA android.permission.READ_PHONE_STATE android.permission.GET_ACCOUNTS android.permission.READ_CONTACTS android.permission.FILES_IMAGES

Above authorizations are utilized distinctly to catch data from the camera, perused telephone state, read contact for perusing contact subtleties for a crisis call and read files for document verification. Information of clients taking under an authorization is appropriately secure and under the law of google consent.

Location Permission Declaration:
1) ACCESS_FINE_LOCATION
2) ACCESS_COARSE_LOCATION
3) ACCESS_BACKGROUND_LOCATION

ACCESS_FINE_LOCATION & ACCESS_COARSE_LOCATION

Above permission is used for access location after allowing the user for accurate delivery of the product to door of customer. Location service is used under the privacy policy of Google Play Developer Program Policies. We don’t share any type of location data or customer information for any additional resources. we ensure to the customer for safe and accurate delivery with privacy taking under an authorization is appropriately secure and under the law of google consents.

ACCESS_BACKGROUND_LOCATION

Above the location background, permission is used for tracking on the user side. Location service is used under the privacy policy of Google Play Developer Program Policies. We don’t share any type of location data or customer information for any additional resources taking under an authorization is appropriately secure and under the law of google consents.

CONTACT INFORMATION

We welcome your comments regarding this privacy statement at the contact address given at the App. Should there be any concerns about contravention of this Privacy Policy, we will employ all commercially reasonable efforts to address the same. The terms in this Policy may be changed by us at any time. Should you have concerns regarding this Policy or the Services that we offer, please feel free to write to us.

ollecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected Personal Data While using Our Service,

We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

• Email address
• First name and last name
• Phone number
• Address, State, Province, ZIP/Postal code, City • Usage Data
• SMS for one-time verification

. Files – Images, Documents.

SMS permission is needed for one-time verification of the user’s mobile number. When we log in to the application with the mobile number, we need OT for verifying the user identity. Images are required to verify the documents like id proof of the client.

Information Collected while Using the Application

While using our application, in order to provide features of our application, We may collect, with your prior permission:

● Information regarding your location
● Information from your Device’s phone book (contacts list)

. Information from your Device’s Files(Images)

We use this information to provide features of Our Service, to improve and customize Our Service. The information may be uploaded to the Company’s servers and/or a Service Provider’s server or it may be simply stored on Your device. You can enable or disable access to this information at any time, through Your Device settings.

Information from your Device’s phone book (contacts list)

We use this information to provide features of Our Service, to improve and customize Our Service. The information may be uploaded to the Company’s servers and/or a Service Provider’s server or it may be simply stored on Your device.
You can enable or disable access to this information at any time, through Your Device settings.

Information from your Device’s Files(Images)

We use this information to provide features of Our Service, to improve and customize Our Service. The information may be uploaded to the Company’s servers and/or a Service Provider’s server or it may be simply stored on Your device.
You can enable or disable access to this information at any time, through Your Device settings.

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

IN WITNESS WHEREOF, all users or visitors of the App agree that they have read the terms mentioned in this Privacy Policy and agree to be bound by them for as long as they continue to either use the App or avail Services of the Company.

NL EN